5/22/2019

கல்வியை அழிக்கும் ஆங்கில மாயை - ஆவணப்படம்

இணைய வழி இலக்கியச் சந்திப்பு - 6
ஆவணப்படம் : கல்வியை அழிக்கும் ஆங்கில மாயை
இயக்கம் : வெ.பி.விநோத் குமார்
வெளியீடு : மக்கள் திரைஇணைய வழி இலக்கியச் சந்திப்பு ஆறில் வெ.பி.வினோத் குமார் அவர்களின் ”கல்வியை அழிக்கும் ஆங்கில மாயை” ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்டது.

இது குறித்த கருத்துகளை 2019 மே 15 முதல் 20 ஆம் தேதிகளில் தமுஎகச (அறம்) டெலக்ராம் குழுவில் உறுப்பினர்கள் 284 பேர் பகிர்ந்து கொண்டனர். இக்கலந்துரையாடலில் 145 ஆண்களும், 139 பெண்களும் பங்கேற்றனர்.விமர்சனங்கள் தொகுக்கப்பட்டு இயக்குநருக்கு வழங்கப்படுகிறது.


உறுப்பினர்களின் கருத்துத் தொகுப்பு (பதிவிறக்கம்)