4/01/2024

கவிஞர் தமிழ்ஒளி நூற்றாண்டு இணைய வழிப் போட்டி’ 2024

ரூ.6,000 மதிப்பிலான புத்தகப் பரிசுகள்


 போட்டியில் பங்கேற்க....


கீழுள்ள கியூ.ஆர் கோடினை ஸ்கேன் செய்து பங்கேற்கலாம்....

கீழுள்ள இணைப்பின் வழியாகச் சென்று பங்கேற்கலாம்...போட்டி துவங்கும் நாள் : 2024 ஏப்ரல் 03 
இறுதி நாள் : ஏப்ரல் 10 இரவு 9 மணி 

போட்டி முடிவுகள் இதே இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி வெளியாகும்.